Aegon STRUKTURA MULTISEKTOROWA II

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oferuje nowe terminowe ubezpieczenia na życie i dożycie z ochroną kapitału – Aegon STRUKTURA MULTISEKTOROWA II.

Aegon STRUKTURA MULTISEKTOROWA II powiązana jest z Indeksem BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index. Strategia inwestowania opiera się na modelu matematycznym Efficient Frontier Theory, którego autorzy otrzymali za niego Nagrodę Nobla. Model ten pozwala na skuteczniejsze dopasowywanie alokacji aktywów do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. W skład indeksu wchodzą aktywa zróżnicowane zarówno pod względem geograficznym (np. Europa, USA, Japonia, rynki wschodzące) jak i sektorowym (indeksy giełdowe, nieruchomości, surowce, waluty). Dzięki inwestowaniu w indeksy na różnych rynkach i dotyczące różnych klas aktywów, minimalizowane jest ryzyko inwestycyjne, a także możliwe jest osiąganie zysków zarówno na rynkach rosnących, jak i spadkowych.

Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe tylko w okresie subskrypcji od 1 do 30 września 2008 r.

Na koniec okresu inwestycji zostaną wypłacone środki w wysokości:

100% zainwestowanego kapitału + dodatkowo premię na koniec trwania umowy

Premia to: 100% kapitału * wskaźnik partycypacji w wynikach indeksu BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 ER Index * stopa zwrotu związana z zachowaniem się  indeksu.

Środki wypłacone w ramach umów nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych.

Podstawowe informacje o produkcie:

  • Ochrona kapitału – 100%
  • Wpłata jednorazowa – minimum 15 000 PLN
  • Czas trwania umowy – 5 lat