Firma BlackRock Merrill Lynch Investment Managers zmieniła nazwę

Uprzejmie informujemy, że 28 kwietnia 2008 r. firma BlackRock Merrill Lynch Investment Managers zmieniła nazwę na BlackRock Investment Management.

W związku z tym zmieniły się też nazwy zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Aegon według następującego schematu:

Dotychczasowa nazwa funduszu inwestycyjnego:
MLIIM Emerging Europe Fund

Nowa nazwa funduszu inwestycyjnego:
BlackRock Global Funds – Emerging Europe Fund

Dotychczasowa nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK – Merrill Lynch Emerging Europe Fund (EUR)

Nowa nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK – BlackRock Emerging Europe (EUR)