Koniec dwumiesięcznego okresu na bezpłatną zmianę OFE

7 sierpnia 2008 r. skończył się dwumiesięczny okres w którym członkowie Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego Skarbiec-Emerytura mogli bezpłatnie zmienić OFE w związku z łączeniem funduszy.

Bezpłatna zmiana możliwa była w okresie dwóch miesięcy od opublikowania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na połączenie Aegon PTE S.A. z PTE Skarbiec-Emerytura S.A., co nastąpiło 7 czerwca 2008 r. Aby skorzystać z tej możliwości należało do 7 sierpnia 2008 r. włącznie dostarczyć, odpowiednio do Aegon OFE lub OFE Skarbiec-Emerytura, zawiadomienie o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem emerytalnym.