Od 1 lipca 2008 r. niższe opłaty od składki dla blisko 90 tys. Członków Aegon OFE

30 czerwca 2008 r. zostały opublikowane zmiany statutu Aegon OFE.

Wśród najważniejszych należy wymienić obniżenie opłaty pobieranej od składki dla tych Członków Aegon OFE, których staż członkowski w Funduszu przed 1 kwietnia 2004 r. trwał ponad 24 miesiące z 7% do 5,9%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią zmian stautu Aegon OFE.