Okresy gwarancji dla produktów strukturyzowanych

Opublikowane zostały okresy gwaracji dla produktów Aegon STRUKTURA MULTISEKTOROWA EUR i Aegon STRUKTURA MULTISEKTOROWA PLN.

Aegon STRUKTURA MULTISEKTOROWA EUR

Data rozpoczęcia okresu gwarancji: 7.05.2008
Data zakończenia okresu gwarancji: 7.05.2018

Aegon STRUKTURA MULTISEKTOROWA PLN

Data rozpoczęcia okresu gwarancji: 14.05.2008
Data zakończenia okresu gwarancji: 14.05.2013*

* w dniu 2013-05-14 wycena certyfikatu strukturyzowanego, wyemitowanego przez BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., oparta będzie na wartości indeksu Millennium z dnia 2013-05-07.