Połączenie Aegon PTE S.A. z PTE Skarbiec-Emerytura S.A.

30 czerwca 2008 r. zostało zarejestrowane połączenie Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Skarbiec-Emerytura S.A.

Oznacza to, że Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. przejęło zarządzanie Otwartym Funduszem Emerytalnym Skarbiec-Emerytura, który w listopadzie 2008 zostanie przyłączony do Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego. Członkowie OFE Skarbiec-Emerytura staną się wtedy członkami Aegon OFE.

Jednocześnie zostało zarejestrowane podniesienie kapitału zakładowego Aegon PTE S.A. do 110.356.000 zł. Po połączeniu Aegon PTE S.A. z PTE Skarbiec Emerytura SA akcjonariuszami  Aegon PTE S.A. są:

  • Aegon Woningen Nova B.V. posiadający 50,3% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa, oraz
  • BRE Bank Spółka Akcyjna posiadający 49,7% akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa.