Powołanie Członków Rady Nadzorczej Aegon PTE S.A.

5 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało na funkcję Członków Rady Nadzorczej Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. 2 osoby.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że 5 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało na funkcję Członków Rady Nadzorczej Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.:

  • Panią Annę Wójtowicz
  • Pana prof. Witolda Orłowskiego

Pani Anna Wójtowicz i Pan prof. Witold Orłowski obejmą funkcję w Radzie Nadzorczej Towarzystwa po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na powołanie ich do jej składu.