Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w II kwartale 2008

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w II kwartale 2008 roku na poziomie 3,00% w stosunku rocznym.