Stopy Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2009

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2009 roku na poziomie 1,25% w stosunku rocznym.

Ustanowił również Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w I kwartale 2009 roku na poziomie 3,00% w stosunku rocznym.