Wartość Wskaźnika Premiowego Aegon Depozyt

Wartość Wskaźnika Premiowego dla umów ubezpieczenia Aegon Depozyt zawartych w kolejnym okresie subskrypcji tj. od 2008-06-09 do 2008-06-20 wynosi 6,30%.