Wskaźniki partycypacji dla Aegon Struktur Multisektorowych

Zostały ustalone wskaźniki partycypacji dla Aegon Struktur Multisektorowych.

Dla Aegon Struktury Multisektorowej PLN wynosi on 100%, a dla Aegon Struktury Multisektorowej EUR wynosi on 70%.