Zatwierdzenie sprawozdań Aegon OFE i Aegon PTE S.A.

25 kwietnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zatwierdziło sprawozdania finansowe Aegon OFE i Aegon PTE S.A.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25 kwietnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok obrotowy 2007, sprawozdanie finansowe Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy 2007, podjęło uchwałę o podziale zysku Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za rok obrotowy 2007 oraz udzieliło Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2007 r.