Zgoda KNF na połączenie Aegon PTE z PTE Skarbiec Emerytura

9 maja 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na połączenie Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Skarbiec Emerytura S.A.

W konsekwencji nastąpi również połączenie zarządzanych przez obie spółki otwartych funduszy emerytalnych. Ostateczne zakończenie procesu konsolidacyjnego planowane jest na koniec 2008 r.

Po połączeniu fundusz, który będzie działał pod nazwą Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny stanie się piątym co do wielkości OFE w Polsce, o aktywach przekraczających 6 miliardów złotych, należących do blisko 800 tysięcy osób.

Połączenie jest w pełni bezpieczne dla członków obu funduszy i przyniesie wiele korzystnych zmian. Konsolidacja jest naturalnym procesem rynkowym. Fundusze łączą się, dzięki czemu mogą obniżyć koszty działalności, a jednocześnie podnieść poziom oferowanych usług i lepiej dopasowywać się do potrzeby klienta.

 W związku z połączeniem Funduszy nie zachodzi potrzeba podpisywania przez ich członków jakichkolwiek dokumentów.

Więcej informacji znajduje się w notatce prasowej.