Zmiana nazw trzech funduszy ING

Z dniem 2008-07-14 trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zmieniły nazwy.

ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus aktualnie nazywa się ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus; ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus obecnie występuje pod nazwą ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus, a ING Subfundusz Selektywny Plus zmienił nazwę na ING Selektywny Plus.

Zmiana nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus wiąże się ze zmianą nazwy i polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus, do którego lokowane są aktywa ww. ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy ww. funduszu inwestycyjnego nastąpiła 29 maja 2008 rok. Obecnie fundusz będzie inwestował w spółki z krajów tzw. Nowej Europy: Polski, Austrii, Turcji, Rumunii, Grecji, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Słowenii i krajów nadbałtyckich. Zmieni się również modelowa alokacja portfela. Od 70% do 100% aktywów funduszu będzie inwestowane w akcje spółek z sektora budowlanego, a  pozostała część w polskie instrumenty dłużne. Około 50% aktywów funduszu będzie alokowana na rynku polskim, a 50% na rynkach Europy Środkowej.

Informacje o zmianie polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus opracowane na podstawie materiału z ING Investment Management.