Zmiana rachunku bankowego

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zostanie zamknięty rachunek bankowy 40103015080000000502134108, na który mogli Państwo dotychczas wpłacać składki.

Jednocześnie informujemy, że każdej Państwa polisie* został przyznany indywidualny numer rachunku bankowego, przeznaczony do opłacania składek. Właściwy dla danej polisy numer rachunku bankowego jest widoczny w aplikacji Twój Rachunek w zakładce Twoje Polisy, po wybraniu numeru polisy. Zwracamy się z prośbą o opłacanie składek na rachunki bankowe wskazane w aplikacji Twój Rachunek.

* nie dotyczy produktów walutowych i strukturyzowanych oraz polis ze składką regularną zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.