Zmiana w akcjonariacie Aegon PTE S.A.

2008-12-30 nastąpiła zmiana w akcjonariacie Aegon PTE S.A.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 2008-12-30 powzięło wiadomość o przeniesieniu przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, na rzecz spółki prawa holenderskiego Aegon Woningen Nova B.V. z siedzibą w Hadze (Holandia), własności 54.812 akcji Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. reprezentujących 49,7% kapitału zakładowego Spółki. Tym samym Aegon Woningen Nova B.V. z siedzibą w Hadze, stał się jedynym akcjonariuszem Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.