Aegon Depozyt – wartość Wskaźnika Premiowego

Wartość Wskaźnika Premiowego dla umów ubezpieczenia Aegon Depozyt zawartych w kolejnym okresie subskrypcji tj. od 2008-07-07 do 2008-07-18 wynosi 6,30%.