Aegon OFE najlepszym funduszem w lutym 2009!

Wyniki inwestycyjne Aegon OFE za dwa pierwsze miesiące 2009 r. należą do ścisłej czołówki. W tym okresie pod względem stopy zwrotu nasz Fundusz zajmuje drugie miejsce na rynku.

Co ważniejsze Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny jest najlepszym OFE na rynku pod względem stopy zwrotu w lutym 2009 r.

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny należy  do  tych funduszy  emerytalnych, które w obecnych niesprzyjających warunkach rynkowych radzą sobie coraz lepiej. W 2008 r. Aegon OFE zajął 5 miejsce wśród wszystkich OFE na rynku pod względem rocznej stopy zwrotu, poprawiając swoją pozycję o 3 miejsca w porównaniu do wyników za 2007 rok. Dzięki temu jego członkowie należą do tej grupy członków wszystkich OFE, których trudna sytuacja na rynkach dotyka najmniej.