Aegon planuje spłacić 1 miliard EURO pomocy

Grupa Aegon poinformowała Rząd Holenderski oraz Stowarzyszenie Aegon (reprezentujące interesariuszy Aegon) o podjęciu decyzji dotyczącej wcześniejszej spłaty 1 miliarda EUR z kwoty 3 miliardów EUR pomocy udzielonej Grupie rok temu.

Pomoc ta, przekazana przez Rząd Holenderski za pośrednictwem Stowarzyszenia Aegon, wzmacniała bufor finansowy Grupy w okresie zawirowań na rynkach finansowych. Plan zwrotu części pomocy po raz pierwszy został ogłoszony przez Aegon w sierpniu bieżącego roku, kiedy w wyniku operacji kapitałowych Grupa uwolniła 1 miliard EUR z aktywów zaangażowanych w bieżącą działalność.

Spłata części pomocy, wraz z należnymi odsetkami, na którą zgodę wydał już Holenderski Bank Centralny, nastąpi 30 listopada 2009 r., zgodnie z zapisami porozumienia zawartego przez Grupę Aegon z Rządem Holenderskim.

Naszą intencją pozostaje pełna spłata pomocy w pierwszym możliwym terminie. To jest pierwszy krok w tym kierunku. Silna pozycja kapitałowa Aegon oraz poprawiające się prognozy gospodarcze umocniły nas w decyzji o skorzystaniu z możliwości wcześniejszej spłaty części pomocy – powiedział Alex Wynaendts, Prezes Aegon.

Wcześniejsza spłata części pomocy stanowi dowód stabilnej i silnej pozycji Aegon i potwierdza efektywne działania Aegon w tym trudnym okresie. Polskie spółki Grupy nie wymagały i nie wymagają wzmocnienia kapitałowego. Dynamicznie się rozwijają, są w pełni rentowne i spełniają wszelkie wymogi określone przepisami prawa w zakresie kapitalizacji, płynności finansowej i bezpieczeństwa – dodał Michał Biedzki, Szef Grupy Aegon w Polsce.

Informacja prasowa