Aegon spłacił 1 miliard EUR pomocy

Informujemy, że 30 listopada 2009 r., Aegon spłacił jedną trzecią z 3 miliardów EUR pomocy udzielonej w ubiegłym roku przez rząd holenderski.

Plan zwrotu części pomocy został ogłoszony przez Aegon po raz pierwszy w sierpniu bieżącego roku, kiedy w wyniku operacji kapitałowych Grupa uwolniła 1 miliard EUR z aktywów zaangażowanych w bieżącą działalność.

Wcześniejsza spłata części pomocy stanowi dowód stabilnej i silnej pozycji Aegon i potwierdza efektywność całej Grupy. Polskie spółki Aegon nie wymagały i nie wymagają wzmocnienia kapitałowego. Dynamicznie się rozwijają, są w pełni rentowne i spełniają wszelkie wymogi określone przepisami prawa w zakresie kapitalizacji, płynności finansowej i bezpieczeństwa – powiedział Michał Biedzki, Szef Grupy Aegon w Polsce.