Dobre wyniki inwestycyjne Aegon OFE!

Aegon OFE po raz kolejny wypracował trzyletnią stopę zwrotu wyższą od średniej i dzięki temu weźmie udział w najbliższym losowaniu!

Komisja Nadzoru Finansowego co pół roku ogłasza trzyletnie stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych oraz oblicza i publikuje średnią ważoną stopę zwrotu. Miło nam poinformować, że w najnowszym zestawieniu, obejmującym okres od 29 września 2006 r. do 30 września 2009 r. rentowość Aegon OFE (wynosząca 8,354%)  okazała się wyższa od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych! Dzięki temu nasz fundusz będzie brał udział w najbliższym, przeprowadzanym przez ZUS, losowaniu osób, które nie dokonały wyboru OFE w terminie.

Cieszymy się, że nasza praca przynosi korzyści Członkom Aegon OFE. Tak dobre wyniki osiągnięte już po dwóch latach od przejęcia zarządzania funduszem emerytalnym przez Aegon to dobry prognostyk na przyszłość. – powiedział Jarosław Kubiak, prezes Aegon PTE S.A.