Klub Klienta VIP

Miło nam poinformować, że powstał Klub Klienta VIP, stworzony dla kluczowych Klientów Aegon TU na Życie S.A.

Daje on dodatkowe możliwości, częściowo dostępne w produktach linii Prestige, również osobom posiadającym inne programy inwestycyjne. Członkiem Klubu Klienta VIP jest osoba, która:

  • zakupiła produkt linii Prestige;
  • zakupiła inny produkt, lecz opłaca składkę w wysokości odpowiadającej produktom linii Prestige:
      – regularną w wysokości co najmniej 1000 zł miesięcznie lub 12.000 zł rocznie*;
      – jednorazową w kwocie nie mniejszej niż 500.000 zł (łącznie z wpłatami dodatkowymi)*.

Członkostwo w Klubie Klienta VIP daje wymierne dodatkowe korzyści:

  • dostęp do dodatkowych funduszy obecnych w produktach typu Prestige, również w ramach posiadanych innych programów typu PIN, PIN 2004, PIN Aegon oraz Multi PIN Aegon*;
  • oferuje w ciągu roku polisowego praktycznie nieograniczoną liczbę (do 100) bezpłatnych transferów aktywów i zmian alokacji składki, zleconych przez internet.

Status Członka Klubu Klienta VIP jest bezterminowy, dotyczy również programów, które zostaną zakupione w przyszłości.

Wierzymy, że dodatkowe korzyści wynikające z członkostwa w Klubie Klienta VIP przyczynią się do jeszcze większego zadowolenia naszych klientów z posiadanego programu inwestycyjnego.

 

* Nie dotyczy programów oferowanych poprzez Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz: PIN Konto, PIN Junior, PIN Aegon Rentier, PIN Aegon Firma, Multi PIN Aegon Firma, PIN Aegon Euro/Frank/Dolar, PIN Firma 2004, Pracownicze Ubezpieczenie Emerytalne.