Likwidacja UFK – Societe Generale Fund Bonds (CHF)

Z przyczyn nieleżących po stronie Aegon w dniu 19.01.2009 r. został zlikwidowany fundusz inwestycyjny, do którego są lokowane środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK – Societe Generale Fund Bonds (CHF) (dalej: Fundusz).

W związku z likwidacją fundszu inwestycyjnego, w dniu 26.01.2009 r. Zarząd Aegon TU na Życie S.A. podjął uchwałę o likwidacji Funduszu, co oznacza, że począwszy od dnia 26.01.2009 r. do tego Funduszu nie można alokować Składki oraz dokonywać Transferu środków.

W zaistniałej sytuacji Aegon TU na Życie S.A. dokonało Transferu Państwa środków ulokowanych w Funduszu oraz zmiany Alokacji Składki albo jej części do Funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego – odpowiednio – UniWIBID, Funduszu Gwarantowanego Aegon albo UFK – Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (CHF).

Transfer środków oraz zmiana Alokacji Składki, dokonane na warunkach wskazanych powyżej, nie zostały zaliczone do limitu bezpłatnych Transakcji, określonego w załączniku do Państwa Umowy Ubezpieczenia.

Zlecenia Transferu środków do Funduszu, które wpłynęły do siedziby Towarzystwa od dnia 26.01.2009 r., nie zostały zrealizowane. Klienci, których zlecenia Transferu wpłynęły we wskazanym terminie, zostaną dodatkowo poinformowani o powyższym telefonicznie.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności i utrudnienia wynikające z przeprowadzonej zmiany.