Nowe nazwy funduszy BlackRock i Credit Suisse

Niektóre fundusze inwestycyjne BlackRock i Credit Suisse, do których odpowiadające im ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe lokują 100% swoich aktywów zmieniły nazwy.

Nazwy ww. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na razie pozostają bez zmian.

Poprzednie jak i nowe nazwy funduszy podajemy w tabeli poniżej:

POPRZEDNIA NAZWA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NOWA NAZWA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

BlackRock Global Funds – Japan Opportunities Fund w walucie EUR

BlackRock Global Funds – Japan Small & MidCap Opportunities Fund
BlackRock Global Funds – Japan Opportunities Fund w walucie USD BlackRock Global Funds – Japan Small & MidCap Opportunities Fund
BlackRock Global Funds – US Opportunities Fund w walucie EUR BlackRock Global Funds – US Small & MidCap Opportunities Fund
BlackRock Global Funds – US Opportunities Fund w walucie USD BlackRock Global Funds – US Small & MidCap Opportunities Fund
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen