Rezygnacja Członka Zarządu Aegon PTE S.A.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że 20 lutego 2009 roku Pani Ewa Marzec złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Rezygnacja Pani Ewy Marzec związana jest z jej nowymi obowiązkami w Grupie Aegon w Polsce.