Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w III kwartale 2009

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w III kwartale 2009 roku na poziomie 2,00% w stosunku rocznym.