Wycofanie funduszy z oferty Aegon – przypomnienie

Przypominamy, że w dniu 30 września 2009 r. upływa termin dokonania transferu i zmiany alokacji dla funduszy wycofywanych z oferty.

W przypadku posiadania środków lub bieżącego lokowania składki w wycofywanych z oferty funduszach prosimy o dokonanie zmiany alokacji i transferu środków do innego funduszu do dnia 30-09-2009 r. Po tym dniu środki zgromadzone w funduszach wycofanych z oferty zostaną przeniesione do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, zgodnie z zapisami w OWU.

W celu sprawdzenia dostępności poszczególnych funduszy w posiadanych programach inwestycyjno-ubezpieczeniowych prosimy wybrać zakładkę Lista Funduszy w menu po lewej stronie w aplikacji Twój Rachunek lub zapoznać się z Listą wycofywanych funduszy, którą załączamy poniżej.

Powyższe zmiany nie dotyczą umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Lista wycofywanych funduszy