Wycofanie Portfela Aktywnej Alokacji z oferty Aegon

Z dniem 1 grudnia 2009 r. z oferty inwestycyjnej Aegon TU na Życie S.A. zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Aktywnej Alokacji (UFK PAA).

W związku z powyższym:

1. od 1 września 2009 r. do UFK PAA nie będzie można złożyć dyspozycji Alokacji Składki oraz Transferu środków.

2. Do 30 listopada 2009 r.  Klienci powinni złożyć dyspozycję Transferu środków inwestowanych w ramach UFK PAA do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, dostępnych w ramach posiadanych programów inwestycyjnych.

3. Do 30 listopada 2009 r. Klienci powinni złożyć dyspozycję zmiany Alokacji Składki, jeśli obecna uwzględnia UFK PAA.

W celu sprawdzenia dostępności poszczególnych funduszy w ramach posiadanych programów inwestycyjno–ubezpieczeniowych, prosimy wybrać na stronie internetowej www.Aegon.pl sekcję Notowania funduszy, a następnie wybrać posiadany produkt.

Dyspozycje Transferu i zmiany Alokacji Składki mogą Państwo złożyć korzystając z aplikacji Twój Rachunek, dostępnej na stronie www.Aegon.pl lub przesyłając do siedziby Aegon wypełnione formularze Zlecenie alokacji składki/Transferu środków.

Przypominamy, że Transfer oraz zmiana Alokacji Składki zostaną wykonane bezkosztowo i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych Transferów i zmian Alokacji Składki, określonych w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU).

W razie braku dyspozycji Transferu lub zmiany Alokacji Składki do 30 listopada 2009 r. Aegon TU na Życie S.A. dokona, zgodnie z zapisami OWU, Transferu Państwa środków oraz Alokacji odpowiedniej części wpłacanej Składki do Funduszu Gwarantowanego Aegon lub Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego (o ile został wskazany przez Towarzystwo w załączniku do OWU).

Przepraszamy za ewentualne niedogodności i utrudnienia wynikające z przeprowadzonej zmiany.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych m.in. z wycofaniem ww. funduszu z oferty Aegon nasi konsultanci chętnie na nie odpowiedzą pod numerem 0 801 300 900 lub 022 592 10 00 (dla połączeń z telefonów komórkowych i zagranicy).

 

nbsp;