Wznowienie transakcji w funduszach DWS

6 marca 2009 r. wznowiona została wycena oraz zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus, DWS Polska FIO Płynna Lokata oraz DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych.

W związku z powyższym wszystkie wstrzymane zlecenia transferów i wypłat dotyczące ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych DWS Płynna Lokata Plus, DWS Płynna Lokata oraz DWS Dłużnych Papierów Wartościowych zostaną dziś przyjęte do realizacji.