Wznowienie wpłat do UFK Noble Timingowy

Od dnia 5 października 2009 r. do odwołania można ponownie dokonywać wpłat do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Noble Timingowy, czyli alokować składki oraz dokonywać transferu środków do funduszu.

Powyższa zmiana związana jest z decyzją Zarządu Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Timingowego Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, do którego lokowane są środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Noble Timingowy.