Zmiana adresu Aegon PTE S.A. i Aegon OFE

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2009 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna.

W związku z tym, począwszy od dnia 1 sierpnia 2009 roku zmianie ulegnie także adres Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Zmiana adresu Spółki zostanie dokonana z dniem 1 sierpnia 2009 roku.

Począwszy od dnia 1 sierpnia 2009 roku, Towarzystwo będzie działać pod nowym adresem:

ulica Wołoska 5
02-675 Warszawa


W związku z tym, począwszy od dnia 1 sierpnia 2009 roku zmianie ulegnie także adres Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.