Zmiana adresu Aegon PTE S.A. oraz Aegon OFE

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana adresu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna.

Począwszy od dnia 1 sierpnia 2009 roku, Towarzystwo będzie działać pod nowym adresem:

ulica Wołoska 5
02-675 Warszawa


W związku z tym, od dnia 1 sierpnia 2009 roku zmianie ulegnie również adres Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.