Zmiana adresu korespondencyjnego dla klientów Aegon TU na Życie S.A.

Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalszą poprawę jakości usług świadczonych przez Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. uruchomione zostało Centrum Operacyjne z siedzibą w Chorzowie.

W związku z tym wszelką korespondencję dotyczącą posiadanych przez Państwa polis prosimy kierować na adres:

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Centrum Operacyjne
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
fax.: 0 22 451 19 29; 0 22 451 19 99

Numery faksów oraz infolinii (0 801 300 900; 0 22 592 10 00) pozostają bez zmian.

UWAGA!
Zmiana adresu NIE DOTYCZY korespondencji kierowanej do Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. oraz korespondencji przekazywanej przez klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.