Zmiana nazw funduszy BlackRock i Credit Suisse

Od 1 września 2009 r. zmianie uległy nazwy niektórych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) BlackRock oraz Credit Suisse.

Zmiany te są wynikiem zmian nazw funduszy inwestycyjnych, do których ww. fundusze lokują 100% swoich aktywów.

 

Sprawdź listę UFK, których nazwy uległy zmianie