Zmiana nazw funduszy CU na Aviva

Uległy zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Polskich Akcji i CU Stabilnego Inwestowania na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe odpowiednio: Aviva Polskich Akcji i Aviva Stabilnego Inwestowania.

Zmiany te są wynikiem zmian nazw funduszy inwestycyjnych, do których ww. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe lokują 100% swoich aktywów. Równocześnie zmieniła się nazwa firmy zarządzającej wspomnianymi funduszami inwestycyjnymi na Aviva Investors Poland TFI S.A. (z Commercial Union Investment Management S.A).