Zmiana nazwy funduszu SEB Zrównoważonego Wzrostu

Z dniem 4 maja br. uległa zmianie nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego SEB Zrównoważonego Wzrostu na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Novo Zrównoważonego Wzrostu.

Zmiana ta jest wynikiem zmiany nazwy funduszu inwestycyjnego SEB Zrównoważonego Wzrostu FIO na Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu, do którego ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lokuje 100% swoich aktywów. Równocześnie zmienił się Zarządzający ww. funduszem inwestycyjnym na OPERA TFI S.A. (z SEB TFI S.A).