Zmiana platformy inwestycyjnej

W wyniku przeglądu efektywności ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dokonanego przez Komitet Inwestycyjny Aegon, od 30 czewca 2009 r. oddajemy do dyspozycji Klientów Aegon nowe, zmodyfikowane platformy inwestycyjne.

Oznacza to, że w ofercie pojawiły się dodatkowe fundusze, a część spośród dotychczasowych jest z niej wycofywana.
Listy funduszy dostępnych w ramach poszczególnych  produktów zamieszczone będą na naszej stronie www.

Klienci Aegon TU na Życie S.A. mogą ponadto sprawdzić listę funduszy dostępnych w ramach posiadanych przez nich programów inwestycyjno-ubezpieczeniowych za pośrednictwem aplikacji Twój Rachunek.

Zmiana platform inwestycyjnych nie dotyczy umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Lista funduszy wycofywanych