Zmiana w Radzie Nadzorczej Aegon PTE S.A.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Towarzystwa zrezygnowała Pani Anna Wójtowicz, o czym Towarzystwo zostało powiadomione 5 stycznia 2009 r.

Nastąpiło to w związku z finalizacją transakcji sprzedaży 49,7% akcji Towarzystwa, posiadanych przez BRE Bank S.A., na rzecz Aegon Woningen Nova B.V.