Aegon fundatorem stypendium dla młodych naukowców

Aegon TU na Życie S.A. po raz kolejny ufundował stypendium w ramach programu u0022Zostańcie z Namiu0022 tygodnika POLITYKA.

Celem tego programu, którego już dziesiąta edycja miała miejsce w tym roku, jest pomoc młodym naukowcom o już znaczącym dorobku. W przeciwieństwie do większości tego typu programów, stypendium „Zostańcie z Nami” nie ma charakteru grantu naukowego, przeznaczonego na realizację konkretnych badań. Jest formą wsparcia młodych ludzi, często będących w trudnej sytuacji materialnej, by nie musieli szukać pracy w zagranicznych ośrodkach naukowych.