Fundusz Schroder Comodity EUR i USD – informacja

Z przyczyn niezależnych od Aegon TU na Życie S.A, od 17 lutego 2010 r. nie można dokonywać zleceń alokacji składki oraz transferów środków do funduszy UFK – Schroder Commodity (EUR) oraz UFK – Schroder Commodity (USD).

Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności wycofywania aktywów zgromadzonych w wyżej wymienionych funduszach.