Fundusze Idea w ofercie Aegon

17 marca 2010 r. Aegon TU na Życie S.A. rozszerzyło ofertę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o fundusze z grupy Idea.

Klienci VIP mają możliwość inwestowania w fundusze:

  • Idea Premium (kod funduszu – IDM204PLN),
  • Idea Stabilnego Wzrostu (kod funduszu – IDM205PLN),
  • Idea Akcji (kod funduszu – IDM206PLN).

Oferta dla pozostałych Klientów została poszerzona o Fundusze:

  • Idea Premium (kod funduszu – IDM204PLN),
  • Idea Stabilnego Wzrostu (kod funduszu – IDM205PLN).

Nowa oferta nie dotyczy programów zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.  oraz Polbanku EFG.

Przypominamy, że listę wszystkich aktualnie dostępnych funduszy w ramach posiadanego programu inwestycyjnego można sprawdzić za pośrednictwem aplikacji Twój Rachunek, w zakładce Lista funduszy oraz wybierając swój program z listy produktów na stronie www.aegon.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące profilu inwestycyjnego oraz wyników, jakie osiągają ww. fundusze, można znaleźć również na naszej stronie internetowej.