Nowy produkt ochronny w ofercie Aegon

Aegon Bezpieczni Bliscy – to terminowe ubezpieczenie na życie. Przedmiotem ubezpieczenia produktu jest życie Ubezpieczonego.

Produkt jest skierowany zarówno do nowych Klientów, jak i do osób, które już wcześniej zawarły z Aegon umowę ubezpieczenia.

Aegon Bezpieczni Bliscy to ubezpieczenie na życie, dzięki któremu Ubezpieczający, który może być również Ubezpieczonym, chroni swoich bliskich przed skutkami nieszczęść, które mogą przydarzyć się każdemu. Jest to produkt skierowany do osób, które chcą ubezpieczyć życie swoje lub bliskiej osoby.

Wysokość składki za ubezpieczenie Aegon Bezpieczni Bliscy jest uzależnione między innymi od wybranej wysokości świadczenia z tytułu śmierci, płci i wieku ubezpieczonego,  okresu ubezpieczenia i częstotliwości opłacania składki (miesięczna lub roczna), stanu zdrowia, stylu życia oraz wykonywanego zawodu i hobby. Przy tym ubezpieczeniu klient ma możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki, jej indeksacji, czego wynikiem jest zmiana wysokości świadczenia z tytułu śmierci.

Do tej pory specjalizowaliśmy się w skomplikowanych produktach inwestycyjnych. Obecnie chcemy zaproponować klientom prosty i przejrzysty produkt oddający podstawową funkcję ubezpieczeń na życie – ochronę – powiedział Michał Biedzki – Szef Grupy Aegon w Polsce.

Chcemy rozwijać ten typ produktów, które doskonale uzupełniają naszą dotychczasową ofertę opartą o ubezpieczenia z UFK– dodał.

Zaletą ubezpieczenia jest wysokość świadczenia sięgająca nawet 1 miliona złotych,  elastyczność pozwalająca dobrać okres ochrony do indywidualnych potrzeb klienta oraz wypłata świadczenia wolna od podatków.

Zakup ubezpieczenia  na życie pozwala:

  • zabezpieczyć bliskich przed kłopotami w spłacie kredytów
  • zabezpieczyć bliskim dotychczasowy poziom życia
  • zabezpieczyć rodzinie środki do życia
  • zapewnić środki na wykształcenie dzieci
  • zapewnić bliskim poczucie bezpieczeństwa w trudnym momencie życia.

Umowa nie może trwać dłużej niż do ukończenia 71 roku życia przez Ubezpieczonego. Okres wypowiedzenia umowy to 3 miesiące. Polisa ma charakter ochronny – nie posiada wartości wykupu.

Dostęp do informacji o rachunku w przypadku obydwu ubezpieczeń poprzez:

  • Infolinię Aegon -0801 300 900
  • Internet – aplikację „Twój Rachunek”.