Aegon Alfa w ofercie Aegon

Aegon TU na Życie S.A. wprowadza do oferty nowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Noble Global Return, którego aktywa są w 100% lokowane do funduszu inwestycyjnego Noble Fund Global Return.

Powyższy fundusz będzie dostępny w następujących produktach:

 • Multi PIN Aegon 2008
 • Multi PIN Aegon 2008 Plus
 • Multi PIN Aegon 2008 Prestige
 • Multi PIN Aegon 2008 Prestige Plus
 • Multi PIN Aegon
 • Multi PIN Aegon Lokata 2008
 • Multi PIN Aegon Lokata
 • Multi PIN Aegon Firma 2008
 • PIN Aegon Rentier
 • PIN Aegon
 • PIN Aegon Lokata

Więcej informacji o funduszach