Oświadczenie

W mediach pojawiły się informacje, iż Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny wysłał listy na adresy Członków Funduszu, w których prosił o dostarczenie ich aktów zgonów. Informacja ta jest nieścisła.

W lutym 2010 roku ZUS powiadomił Aegon OFE o śmierci ponad 600 Członków Funduszu. W takich sytuacjach nasz Fundusz stara się jak najszybciej wypłacić pieniądze uposażonym i spadkobiercom. Do osób uposażonych kierowane są listy
z informacją, iż Fundusz został powiadomiony o śmierci Klienta oraz instrukcją, co należy zrobić, by otrzymać należne środki. Ponieważ zdarzają się sytuacje, że Klient nikogo nie uposażył (lub nie aktualizował danych osób uposażonych), co skutkuje brakiem możliwości wypłaty, wysyłany jest jeszcze jeden list – na adres osoby zmarłej. Jest to działanie celowe, gdyż taka korespondencja trafia do rodziny zmarłego. W wielu przypadkach wysłanie takiego listu, skutkującego kontaktem ze strony rodziny, jest jedynym sposobem umożliwiającym uruchomienie procesu wypłaty środków.

Na podstawie informacji przekazanej przez ZUS w lutym b.r. Aegon OFE przeprowadziło działania zmierzające do ustalenia osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunkach zmarłych Członków Funduszu, a następnie jak najszybszej wypłaty.  Informacja przekazana przez ZUS okazała się jednak błędna –  wśród danych osób zmarłych znalazły się również dane osób żyjących. Doprowadziło to do przykrej sytuacji dla kilkunastu Członków naszego Funduszu, którzy otrzymali
z naszego Funduszu informację, że ZUS uznał ich za zmarłych.

Celem działań Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego była sprawna wypłata zgromadzonych środków uposażonym i spadkobiercom. Uczyniliśmy wszystko, by jak najszybciej i zgodnie z prawem trafiły one do właściwych osób, ponieważ w pełni odpowiadamy za powierzone nam przez Członków Funduszu pieniądze. Uważamy, że jest to nasz obowiązek wobec naszych Klientów i ich rodzin.

Oświadczenie