Spółki Aegon otrzymały certyfikaty „Przejrzysta Firma”

Aegon TU na Życie SA oraz Aegon PTE SA otrzymały certyfikaty „Przejrzysta Firma”.

Otrzymanie tego wyróżnienia świadczy o rzetelności wywiązywania się z obowiązku terminowej publikacji sprawozdań finansowych przez obie spółki, a także jest dowodem przejrzystości finansowej firm.

Certyfikat jest ważny przez rok od jego nadania i został nadany przez firmę Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o.

Certyfikaty