Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w IV kwartale 2010

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w IV kwartale 2010 roku na poziomie 2,00% w stosunku rocznym.