Unikalny produkt ochronny w ofercie Aegon

Aegon Bezpieczni Bliscy i Ja – to nowoczesne terminowe ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki.

Przedmiotem Umowy Ubezpieczenia jest ubezpieczenie życia Ubezpieczonego. Produkt jest skierowany zarówno do nowych Klientów, jak i do osób, które już wcześniej zawarły z Aegon umowę ubezpieczenia.

Aegon Bezpieczni Bliscy i Ja to ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki, dzięki któremu Ubezpieczający może otrzymać z powrotem swoją składkę, jeśli z tytułu ubezpieczenia nie były wypłacane świadczenia. Jest to produkt skierowany do osób, które chcą ubezpieczyć życie swoje lub bliskiej osoby, a zarazem chcą otrzymać wpłacone składki.

Wysokość składki za ubezpieczenie Aegon Bezpieczni Bliscy i Ja jest uzależniona, między innymi, od wybranej wysokości Świadczenia z tytułu Śmierci, płci i wieku Ubezpieczonego oraz Okresu Ubezpieczenia i częstotliwości opłacania Składki (miesięczna lub roczna), stanu zdrowia i stylu życia oraz wykonywanego zawodu i hobby. Przy tym ubezpieczeniu klient ma możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki.

Zaletą ubezpieczenia jest wysokość świadczenia sięgająca nawet 1 miliona złotych, które nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem dochodowym.

Zakup ubezpieczenia Aegon Bezpieczni Bliscy i Ja pozwala:

  • odzyskać wszystkie wpłacone Składki,
  • gromadzić oszczędności, przy jednoczesnym zabezpieczeniu życia,
  • budować zabezpieczenie finansowe dla bliskich i siebie,
  • zatroszczyć się o finansową przyszłość nie tylko rodziny, ale również swoją.

Umowa Ubezpieczenia może zostać zawarta na Okres Ubezpieczenia wynoszący 15, 20, 25, 30, 35 albo 40 lat, nie dłuższy jednak niż do 71. daty urodzin Ubezpieczonego.

W połowie stycznia poszerzyliśmy naszą ofertę o produkt Aegon Bezpieczni Bliscy, który jest terminowym ubezpieczeniem na życie.

Aegon Bezpieczni Bliscy to ubezpieczenie na życie, dzięki któremu Ubezpieczający, który może być również Ubezpieczonym, chroni swoich bliskich przed skutkami nieszczęść, które mogą przydarzyć się każdemu. Jest to produkt skierowany do osób, które chcą ubezpieczyć życie swoje lub bliskiej osoby.

Wysokość składki za ubezpieczenie Aegon Bezpieczni Bliscy jest uzależnione między innymi od wybranej wysokości świadczenia z tytułu śmierci, płci i wieku ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia i częstotliwości opłacania składki (miesięczna lub roczna), stanu zdrowia i stylu życia oraz wykonywanego zawodu i hobby. Przy tym ubezpieczeniu klient ma możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki, indeksacji składki czego wynikiem jest zmiana wysokości świadczenia z tytułu śmierci.

Zaletą ubezpieczenia jest wysokość świadczenia sięgająca nawet 1 miliona złotych,  elastyczność pozwalająca dobrać okres ochrony do indywidualnych potrzeb klienta oraz wypłata świadczenia wolna od podatków.

Zakup ubezpieczenia  na życie pozwala:

  • zabezpieczyć bliskich przed kłopotami w spłacie kredytów
  • zabezpieczyć bliskim dotychczasowy poziom życia
  • zabezpieczyć rodzinie środki do życia
  • zapewnić środki na wykształcenie dzieci
  • zapewnić bliskim poczucie bezpieczeństwa w trudnym momencie życia.