Wycofanie funduszy

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. podjął uchwałę w sprawie wycofania z oferty linii produktów PIN 2004 z dniem 1 lipca 2006 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: ING Obligacji, PKO/Credit Suisse Obligacji oraz UniKorona Rynek Pieniężny.

W związku z powyższym od 1 marca 2006 r. nie będą realizowane zlecenia transferów do powyższych funduszy oraz zmiany alokacji składki uwzględniające te fundusze. Równocześnie informujemy, że od 1 marca 2006 r. w ofercie PIN 2004 i PIN Lokata 2004 będą dostępne 4 nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, Arka Obligacji, UniKorona Obligacji oraz Portfel Aktywnej Alokacji, zarządzany przez Union Investment TFI S.A.