Wycofanie kolejnych funduszy Credit Suisse z oferty Aegon

Z dniem 21 września 2010 r. z oferty Aegon Towarzystwa na Życie S.A. zostaną wycofane trzy Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (dalej: Fundusze).

Są to: UFK – Credit Suisse Bond Aberdeen (EUR), UFK – Credit Suisse Bond Aberdeen (USD), UFK – Credit Suisse Bond Emerging Markets Aberdeen (USD).

Decyzja o wycofaniu Funduszy wynika z przyczyn niezależnych od Towarzystwa i jest następstwem zakończenia działalności przez fundusze inwestycyjne – Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen, Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen oraz Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen.

Zmiany bieżącej Alokacji Składki z wycofywanych z oferty Towarzystwa Funduszy do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego można dokonać do dnia 9 września 2010 r. Po tym dniu nastąpi zmiana Alokacji Składki albo jej części do Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo Funduszu Gwarantowanego Aegon, zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Transfer środków z wycofywanych z oferty Towarzystwa Funduszy do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będzie możliwy do dnia 17 września 2010 r. Po tym dniu środki zgromadzone w Funduszach zostaną przeniesione do Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego albo Funduszu Gwarantowanego Aegon, zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dyspozycje Transferu oraz zmiany Alokacji Składki można złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek”. Transfer oraz zmiana Alokacji Składki zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych Transferów i zmian Alokacji Składki, określonego w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Przepraszamy za niedogodności wynikające z przeprowadzonych zmian.

Powyższa zmiana dotyczy umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) oraz umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy Aegon Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (Polbank EFG).