Zmiany w Radzie Nadzorczej Aegon PTE S.A.

Aegon PTE S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 30 czerwca 2010 r. Pana Marka Zubera, na jego prośbę, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Równocześnie powołało na funkcję Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Pana Jana Monkiewicza.

Pan Jan Monkiewicz obejmie funkcję w Radzie Nadzorczej Towarzystwa po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na powołanie go do jej składu.